Ändra plats språk
EN
FR
GR
IT
ESP
NL
RU
POR
DAN
SW

SOCIALT ANSWAR

I dag räcker det inte med att säga "Jag har ekologisk produktion", "Jag är vänlig mot miljön". Utan företagets etik och dess tillämpningssätt är lika viktiga. Vi tror att det ät viktigt att ge lika mycket värde till våra medarbetare som vi ger till jorden och naturen. 


För det första har vi inga barn som arbetar. Vår yngsta anställda är 18 år. I Turkiet är den yngsta arbetsåldern 16 år. Det finns ingen tvångsarbete i vårt företag. Våra anställda får lämna företaget när de vill. Vi överskrider inte den maximala arbetstiden. Våra medarbetare har rätt att bilda fackföreningar. Vi gör ingen nationalitet, religion, kön, ålder, utseende diskriminering. Gravida kvinnor får mammaledighet för två månader före och två månader efter förlossningen. 


Vi gör allt som krävs för säkerheten. Vi har all nödvändigt redskap för både första hjälpen och brand i vårt företag. Det ligger en brandsläckare var 20 meter. Vår brand team är utbildat för att använda dem. Brandsläckaren är placerade på så sätt att de är lätta att nå dem vid behov. Brand utgångar i företaget är tydligt markerade. Vi har brandövningar två gånger per år. Företaget är ventileras ordentligt och vi har företagsläkare som kommer tre gånger i veckan. Dessutom finns det separata rum för rökning. 


Förutom detta finns det alternativa möjligheter för våra medarbetare. De får transporter till och från arbetet, middag och om de gör övertid får de kvällsmat. Våra medarbetare får teknisk utbildning för att utveckla dem själva. Två gånger per år går vi till stranden och har picknick med våra medarbetare. Kanske du kan också deltaga en av våra utflykter. 


Allt vi gör i dag, anser vi som ett steg för att skydda vår framtid...