Change site language
EN
FR
GR
IT
ESP
NL
RU
POR
DAN
SW

SOCIALE VERANTWOORDINGSPLICHT

Hedendaags is het helaas niet meer genoeg om nog alleen " ik produceer biologische goederen" " ik ben milieu bewust" te zeggen maar daarnaast worden ook de toepassings methodes en ethieke waardes van een bedrijf belangrijk beschouwd. Wij zijn ervanovertuigd dat we naast de waarde en belang aan aarde en milieu ook aan onze medewerkers moeten geven.

Om te beginnen hebben we geen kinderarbeiders. Onze jongste medewerker is 18 jaar ofschoon het in Turkije met 16 jaar al is toegestaan. Er is geen dwang arbeid in onze firma, onze medewerkers kunnen het bedrijf verlaten wanneer ze willen. De maximale arbeidsuren worden niet overschreden. De medewerkers hebben alle rechten om een arbeidersbond op te richten. Er is geen discriminatie van ras, religie, geslacht of uiterlijk. Zwangere vrouwen hebben 2 maanden voor de geboorte en 2 maanden na de geboorte vrij.

Wat betreft de veiligheid doen we alles mogelijke met grote nauuwlettendheid. We hebben "eerste hulp" en brand uitrustingen in onze bedrijf. Op elke 20 meter is er een brandblusser geplaats. Het brandblus team is hiervoor opgeleid. Brandblusapparaten zijn op gemakkelijk bereikbare plaatsen gemonteerd. Nooduitgangen voor brand zijn duidelijk vermeld in het bedrijf. Twee maal per jaar oefenen we voor brandgevallen. Het bedrijf is goed verlucht en 3 maal per week komt de bedrijfsarts naar het bedrijf. Er is daarnaast een aparte rookruimte aanwezig voor de medewerkers.

Naast bovenstaande mogelijkheden hebben we nog tal van andere mogelijkheden. Vervoer van huis naar werk en omgekeerd, middageten en indien sprake van overwerk ook 's avonds maaltijd. Er worden technische opleidingen gegeven aan de medewerkers om zichzelf op te kunnen leiden. Twee maal per jaar gaan we met z'n allen naar het strand en pickniken. Misschien komt u ook een keer mee met ons .


Alles wat we heden doen zien we als een stap gezet om onze toekomst te beschermen...