Ändra plats språk
EN
FR
GR
IT
ESP
NL
RU
POR
DAN
SW

Hur ekologiskt?

Hela förfaranden, från åkern, spinning, tråd, stickning och vävning, färgning, tvättning, produktion av färdiga kläder utförs med ekologisk standard. Hela förfaranden kontrolleras av våra högt kvalificerad personal, samt av oberoende certifiering organisationer.