Skift Sproget
EN
FR
GR
IT
ESP
NL
RU
POR
DAN
SW

SOCIALE ANSVAR

I dag er det ikke nok kun at sige “ jeg har økologisk produktion” “jeg er bevidst om naturen”, firmaets etik og deres firma politik er lige så vigtig. Som firma sætter vi lige så meget pris på vores medarbejdere som vi gør på jorden og naturen..


For det første har vi ingen børne ansatte. Vores yngste ansatte er 18 år, i Tyrkiet er den yngste arbejds alder 16 år. Der er ingen tvangs arbejde i vores firma, vores ansatte kan forlade firmaet når de selv ønsker det. Vi overskrider ikke maksimum arbejds-tiderne. Vores ansatte har ret til at oprette fagforeninger. Vi gør ingen nationalitets-, religion-, køns-, alders-, udsyns diskrimination. Gravide kvinder går på barsel to måneder før, og to måneder efter fødslen.


Med hensigt til sikkerheden, gør vi alt hvad der er nødvendigt. Der findes de nødvendige grejer for både første hjælp og brand materialer i vores firma. Der er placeret håndsprøjter hver 20. meter. Vores brand team er uddannet til at benytte disse. Håndsprøjterne er placeret så de er nemme at tage dem når nødvendigt. Brand udgangene er markeret tydeligt. Vi har brand øvelser to gange om året. Firmaet bliver grundigt udluftet, og vi har firma læge tre gange om ugen. Desuden findes der separat ryge rum for vores ansatte. 


Foruden dette findes der alternative muligheder for vores ansatte. De får transport fra og til arbejde, middag, og hvis overarbejde, aftensmad. Vores ansatte får teknisk uddanelse for at udvikle demselv. To gane om året tager vi på stranden og til piknik med vores ansatte. Måske ville du en dag, deltage på sådan en dag. 


Alt hvad vi gør idag, betragter vi som et skridt for at beskytte vores fremtid...